Pencegahan Kemalangan Di Tempat Kerja

Kemalangan adalah sesuatu yang kompleks dan berlaku tanpa dirancang,
namun ia boleh dicegah. Kemalangan boleh diakibatkan oleh dua sebab
utama:
• Tindakan yang tidak selamat (Unsafe act)
• Keadaan kerja tidak selamat (Unsafe condition)

Berikut adalah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi
penyebab-penyebab faktor penyumbang kemalangan. Konsep dibawah
menerangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemalangan
dengan lebih terperinci.

(Ringkasan konsep pencegahan kemalangan di tempat kerja)

Perilaku Selamat Yang Perlu Diamalkan

• Sentiasa mengikut protokol kerja selamat.
• Menumpukan sepenuh perhatian semasa bekerja.
• Mematuhi arahan keselamatan sepanjang masa.
• Menyelenggara mesin dan peralatan secara sistematik.
• Tidak makan, minum atau merokok semasa bekerja.
• Tidak dipengaruhi alkohol atau dadah semasa bekerja.
• Menghadiri latihan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja
dari masa ke semasa.
• Menggunakan kelengkapan atau pakaian perlindungan
peribadi yang sesuai dengan betul.

Keadaan Kerja Selamat Yang Perlu Diwujudkan

• Susun atur yang kemas.
• Ruang kerja yang selesa.
• Pencahayaan yang mencukupi bagi kerja yang dilakukan.
• Pengalihan udara yang baik.
• Bunyi bising yang terkawal.
• Peralatan yang berfungsi dengan baik dan sesuai.
• Peranti keselamatan pada mesin yang sesuai.
• Bahan kimia berbahaya disimpan di tempat yang selamat.
• Sistem penggera yang berfungsi.
• Sistem pencegah kebakaran yang lengkap dan berfungsi.
• Tanda-tanda amaran bahaya yang jelas dan mencukupi.
• Tanda-tanda arahan keselamatan yang jelas dan mencukupi.

 

Mengawal Faktor-Faktor Penyumbang Kemalangan

Selain daripada perilaku tidak selamat semasa kerja dan keadaan
kerja yang tidak selamat, faktor-faktor lain yang turut menyumbang
kepada kemalangan juga perlu dikawal.

 

TINDAKAN TIDAK SELAMAT        
 • Tidak mengikut protokol kerja selamat.
 • Tidak menumpukan sepenuh perhatian semasa bekerja
 • Tidak mematuhi arahan keselamatan sepanjang masa
 • Tidak menyelenggara mesin dan peralatan secara sistematik
 • Makan, minum atau merokok semasa bekerja
 • Di bawah pengaruh alkohol atau dadah dalam waktu kerja
 • Tidak menghadiri latihan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dari masa ke semasa
 • Tidak menggunakan kelengkapan atau pakaian perlindungan peribadi yang sesuai dengan betul

PERSEKITARAN KERJA

TIDAK SELAMAT

 • Susun atur yang tidak kemas
 • Ruang kerja yang tidak selesa
 • Pencahayaan yang tidak mencukupi bagi kerja yang dilakukan
 • Pengaliran udara yang tidak baik
 • Bunyi bising yang tidak terkawal
 • Peralatan yang tidak berfungsi dengan baik dan sesuai
 • Tiada kelengkapan atau pakaian keselamatan pada mesin yang sesuai
 • Bahan kimia berbahaya disimpan di tempat yang tidak selamat
 • Sistem penggera yang tidak berfungsi
 • Sistem pencegah kebakaran yang tidak lengkap dan tidak berfungsi
 • Tanda-tanda amaran bahaya tidak jelas dan tidak mencukupi
 • Tanda-tanda arahan keselamatan tidak jelas dan tidak mencukupi

 

Faktor-faktor berkaitan kemalangan di tempat kerja
(Sumber: ILO Encyclopedia of Occupational Health & Safety)

Jenis Kemalangan

 • Tersepit antara objek
 • Terjatuh
 • Tergelincir
 • Berlanggar
 • Meletup
 • Terbakar

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *